18 pulzny transformator m

Dodávka a montáž 18-pulzného transformátora pre napájanie 6 MV ventilátora v aerodynamickom tuneli v leteckom inštitúte vo Varšave

 

  • Obnova a modernizácia aerodynamického tunela v národnéóm leteckom inštitúte vo Varšave.
  • Modernizácia (okrem stavebných prác tunela) sa skladá výmeny ventilátora.
  • Starý 2 MW ventilátor v aerodynamickom tuneli bol poháňaný jednosmerným motorom.
  • Za účelom zvýšenia výkonu ventilátora, ako aj k zlepšeniu parametrov nového ventilátora,
  • Inštitút letectva rozhodol použiť 18-pulzný menič.
  • Nový ventilátor má menovitý výkon 6 MW a môže dosiahnuť rýchlosť vzduchu 91 m / s v tuneli.
  • Pre napájanie Rockwell frekvenčného meniča sa použil 7,5 MVA transformátor
  • s možnosťou dočasného 10% preťaženia, a to až do 8.25 MVA.
  • Transformátor je umiestnený vo vnútri nového kontajnera,
  • ktorý sa nachádza hneď vedľa aerodynamického tunela. Vnútorný priemer tunela je 7m.