• Koordinácia projektov
  • Vypracovanie technickej dokumentácie
  • Projektovanie elektrických zariadení
  • Konštrukčné práce (aj jednoúčelové stroje)
  • Produktové školenia servisných pracovníkov