• Elektromontážne práce NN a VN
  • Dodávka a montáž transformátorov a rozvodní
  • Napájacie káblové a prevádzkové rozvody k technologickým zariadeniam
  • Osvetlenie priemyselných objektov
  • Rekonštrukcie NN a VN sietí
  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
  • Zámočnícke práce, zváračské práce