dodavka transformatorov m

Dodanie transformárorov pre spoločnosť Polish Power Grid Substation pre rozvodne v OŁTARZEW a STANISŁAWÓW