elektraren polsko m

Uzemňovací transformátor + kompenzčný reaktor + kapacitná banka